Home

RETURN (enkel voor Engelse versie)
 
ARTIKELS, Publicaties uit VBV - Magazine


 
04/2004
De innerlijke klank van de klok in de beiaardcomposities van Ronald Barnes.
Richard Strauss

04/2004
Een van de glorieuze bladzijden uit de Vlaamse cultuurgeschiedenis is zonder twijfel de beiaardcultuur van de 17de eeuw 18de eeuw.
Het beiaardhandschrift van de Leuvense beiaardier Frans De Prins.

Gilbert Huybens en Luc Rombouts

03/2004
Het ontstaan van de Europese standaardmaat voor beiaardklavieren,
een kort historisch overzicht

Jos D'hollander

03/2004
Vijftig jaar Vlaamse Beiaard Vereniging, een volledig historisch overzicht
(met veel beeldmateriaal)

Jos D'hollander

12/2003

Australische klokkenkunde op het symposium "The Quality of Bells"
Roel Hendrickx

03/2003
Een analyse van de muziekbibliotheek van Di Martinelli, Diest.
A lgemeen is dit één van de meest complete bronnen voor de beiaardier op zoek naar typische 18de eeuwse speelmuziek.

Veronique Verspeurt.
12/2002
In het verleden was het meten van de tijd een constante zorg voor alle leefgemeenschappen, zij het een stad, een dorp, een klooster of abdij.
Een overzicht van het werk
van de familie Michiels
.
Koen Cosaert
12/2002
In Diest brak de grote bloeiperiode van de beiaard aan in de 18de eeuw, toen de stad over de nodige troeven beschikte voor een succesvol beiaardprogramma.
Liesbeth Janssens
03/2002
Na de eerste restauratie van de 18de-eeuwse Witlockxbeiaard van Mafra in Portugal, zond Jef Denyn één van zijn beste en meest begaafde studenten om er beiaardier te worden:
Theo Adriaens.

Ana Elias
12/2001
Historische Beiaardopnames.
Wanneer wij er gemakshalve van uit gaan dat musiceren een verstandelijke bezigheid is, dan ligt het voor de hand dat er tijdens het studeerproces over interpretatie wordt nagedacht.

Arie Abbenes
09/2001
De laatste beiaardier van de Antwerpse Sint-Jacobskerk:
organist-componist Joannes Hoefnaegels (1747 - 1832)

Godelieve Spiessens
06/2001
Beiaardtractuur: waarin de rechte hoek
stomp kan zijn.

Gideon Bodden
12/2000
Klokkenspellen in de middeleeuwen.
Het klokkenspel werd niet van de ene dag op de andere 'uitgevonden,' maar is het resultaat van een eeuwenlange evolutie, muziektechnisch en ambachtelijk, maatschappelijk en cultureel.

Jos D'hollander
09/2000
Klokken en de tijd.
Altijd heeft men beseft dat de tijd een eigen tempo had en vooral een vaste richting van verleden naar toekomst.

Frank Deleu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

organisatie | informatie | concertkalender | publicaties | contact | home