Home
 
 

 

Corpus campanarum: tweede CD-R met handboek van Hendrick Claes uit 1616

 

De Vlaamse Beiaard Vereniging is gestart met een nieuwe reeks publicaties van historische muziek voor beiaard en beiaardautomaat. Het betreft zeldzame versteek- en beiaardboeken uit de zeventiende en achttiende eeuw die zoals recent onderzoek heeft aangetoond, geen origineel voor beiaard gecomponeerde muziek bevatten. Wel zijn het verzamelbundels die een duidelijk beeld geven van het ruime repertoire waaruit de beiaardier voor zijn improvisatiegestuurde uitvoeringen kon putten.

In totaal zullen een tiental CD-R's verschijnen met transcripties en/of facsimile's en toelichting bij deze belangrijke verzamelingen. Alles is te lezen in pdf-formaat en wat de transcripties betreft ook als midi-file.

Met het beschikbaar stellen van dit muzikaal erfgoed wil de Vlaamse Beiaard Vereniging het onderzoek naar historisch geïnformeerde uitvoering op beiaard (en speeltrommel) enerzijds en het onderzoek naar (de receptie van) het repertoire in de maatschappelijke context anderzijds stimuleren. Zowel de musicus-uitvoerder als de muziekwetenschapper zullen deze bronnen kunnen gebruiken voor hun artistiek en/of musicologisch onderzoek.

Het eerste deel verscheen midden 2008 en bevat de beiaardboeken die André Dupont, beiaardier van de abdij van Sint-Omer, samenstelde van 1780 tot 1785. Recent werd de CD-R voorgesteld met het (her)ontdekte manuscript van Hendrick Claes, een versteekboek dat gestueerd wordt in 1616 in Brussel en dat nog vele vragen naar herkomst en gebruik oproept. Daarna verschijnen o.a. nog het versteekboek van Théodore De Sany (Brussel, 1648) en het beiaardboek van Joannes de Gruytters (Antwerpen, 1746) dat in 1971 in facsimile werd uitgegeven maar waarvan de oplage sinds enkele jaren is uitgeput.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Kostprijs: 15 eur + 5 eur verzendingskosten

Besteladres: VBV, Postbus 145, 2000 Antwerpen 1, België
Via mail: info@beiaard.org
Of via storting op KBC 401-6033461-79
Buitenland: IBAN BE58 4016 0334 6179 / BIC KREDBEBB

Voor bestellingen vanaf 5 exemplaren is er een reductie van 20%.

 

 
terug naar nieuws

 

 

organisatie | informatie | concertkalender | publicaties | contact | home