VBV organisatie

De Vlaamse Beiaardvereniging heeft tot doel de beiaardkunst in het algemeen en de Vlaamse beiaardkunst in het bijzonder te promoten. Zij legt een band tussen beiaardiers, student-beiaardiers en alle mogelijke instanties en personen die ijveren voor de beiaardkunst.

Concreet zet zij zich ondermeer in voor:

 • de promotie van beiaardconcerten, o.a. via een concertkalender
 • de dag van de beiaard, die jaarlijks doorgaat op de derde zondag van juni
 • de uitgave van een driemaandelijks tijdschrift
 • de uitgave en promotie van nieuwe beiaardmuziek
 • de uitgave van een reeks CD's
 • de bescherming van het beiaard- en klokkenpatrimonium
 • verdediging van het statuut voor de beiaardier
 • een actieve vertegenwoordiging in de Beiaard Wereldfederatie

Huidig bestuur:

Voorzitter

Wim Van Den Broeck
Ondervoorzitter

Koen Cosaert

Secretaris Dina Verheyden
e-Media

Jakob De Vreese

Lorenz Meulebroek

Penningmeesters

André Peeters

Lili Van Beeumen

Hoofdredacteur Magazine Kris Van Messem

Commissies:

De Vlaamse Beiaardvereniging biedt u graag haar diensten aan door allerlei informatie en advies te verstrekken, ondermeer omtrent:

 • beiaardiersstatuut : Functiebeschrijving, barema's, standaardcontract
 • selectieprocedure: voor de benoeming van een nieuwe beiaardier
 • installaties of restauraties :van beiaarden en automatische speelwerken

Aarzel dus niet om ons te contacteren om uw vragen kenbaar te maken.

Beiaard Wereldfederatie

De Vlaamse Beiaardvereniging is lid van de Beiaard Wereldfederatie, opgericht in 1974. Deze internationale vereniging overkoepelt alle nationale beiaardverenigingen en bestaat eveneens uit verschillende commissies.
De secretariaatscommissie heeft een overzicht gerealiseerd van alle beiaarden en beiaardiers over de ganse wereld, uitgegeven op hun website (www.carillon.org). Verder is er ondermeer een klavierencommissie die tracht een wereldstandaard op te stellen voor beiaardklavieren.
De belangrijkste activiteit van de Beiaard Wereldfederatie is de mede-organisatie van een tweejaarlijks internationaal beiaardcongres. In Vlaanderen zijn er internationale beiaardcongressen geweest in 1922 (Mechelen), 1972 (Mechelen), 1998 (Mechelen en Leuven) en 2014 (Antwerpen, met postcongres Brugge).

 

e-mail (secretaris):

vbv@beiaard.org

Maatschappelijke zetel:

Vlaamse Beiaardvereniging
Bruul 52 bus 5
B-2800 Mechelen