Sint-Laurentiuskerk

Korte geschiedenis van 50 jaar beiaard in Lokeren (1956-2006)

Eerste plannen worden gemaakt voor de viering van 400 jaar marktoctrooi

In 1949 werd voor de eerste maal aan de plaatsing van een beiaard in de toren gedacht. De toenmalige burgemeester Prosper Thuysbaert lanceerde het idee in de gemeenteraad. De burgemeester droomde in 1955 luidop van een grootse viering voor het vierhonderdjarig bestaan van het marktoctrooi, dat Keizer Karel aan Lokeren had geschonken. Eén van de hoogtepunten van deze viering zou de inspeling van een klokkenspel kunnen zijn. Staf Nees, directeur van de Beiaardschool te Mechelen, adviseerde het voorstel als bijzonder gunstig. Immers "Een goede beiaard is een sieraad voor eene stad die de kunstzin van de bevolking weerspiegelt." Ook de toren van de Sint-Laurentiuskerk achtte hij bijzonder geschikt: "Het is eene zeldzaamheid dat een toren al die hoedanigheden in zich vereenigt, men zou haast zeggen dat de toren omwillen van de beiaard alzo gebouwd werd, het kan niet beter!" De gemeenteraad zette het licht op groen en er werd een commissie van deskundigen opgericht.

De Lokerse klokkengieterij Horacantus giet alle 49 beiaardklokken.

De aanbesteding werd op basis van het commissieadvies toegewezen aan de pvba Horacantus uit Lokeren. Deze firma, een dochterafdeling van de firma Eijsbouts uit Asten in Nederland, kwam zich door bemiddeling van burgemeester Thuysbaert in Lokeren vestigen. De huidige Klokkengieterijstraat verwijst nog naar de inplanting van deze firma, die er tot 1969 werkzaam was. De grootste klok die hier ooit werd gegoten woog bijna 7000 kg en hangt in de Sint-Willibrorduskerk in Echternach. Van de 49 klokken van de Lokerse beiaard weegt de zwaarste, de Boudewijnklok, 3660 kg (!), het kleinste klokje amper 11,2 kg.

De beiaard wordt ingespeeld met een jaar vertraging door de Lokerse watersnood.

In de wintermaanden van 1955 teisterden inmiddels rampzalige en langdurige overstromingen Lokeren. Deze ramp legde dermate beslag op de inzet en de financiën van de stad dat men het ongepast vond om midden deze miserie grote feestelijkheden te organiseren. De viering werd uitgesteld tot 1956 en zou samen met het einde van de droogleggingswerken en de ingebruikname van het nieuwe waterzuiveringsstation aan de Zelebaan plaatsvinden. Op 10 juni 1956 was het zover: in aanwezigheid van Koning Boudewijn speelde Staf Nees de openingshymne, speciaal geschreven ter ere van de vorst.

50 jaar beiaardconcerten door stadsbeiaardiers en gelegenheidsbeiaardiers.

Vanaf 1956 strooide de beiaard wekelijks zijn klanken uit over het Lokerse stadscentrum. Hiervoor zorgden in het verleden de stadsbeiaardiers: Staf Drossens van 1956 tot 1964 en Jo Van Eetvelde van 1965 tot 2000. Sinds 2001 is het de Mechelse beiaardvirtuoos Tom Van Peer. Op woensdagmorgen krijgt elke marktbezoeker een gratis concert aangeboden en in de zomervakantie vinden op woensdagavonden en feestdagen concerten plaats door zowel de stadsbeiaardier als gastbeiaardiers uit binnen- en buitenland. Sinds 1988 worden de deuntjes die om het kwartier weerklinken vooraf ingespeeld op een elektronisch klavier.

2006: de firma Eijsbouts installeert als primeur in België het nieuwe Straussklavier.

Lokeren bijt de spits af in België met de vervanging van het oude Denynbeiaardklavier door een "Keyboard 2000"klavier ontworpen door Richard Strauss. Het klavier is de samensmelting van de Amerikaanse en de Noord-Europese beiaardstandaard. De pedalen en de toetsen lopen ergonomisch op het einde naar boven toe wat meer comfort biedt aan de beiaardier.

Info en contactpersoon: www.lokeren.be/cultuur Veva Van Acker Cultuurconsulente Cultureel Centrum Lokeren Torenstraat 1 9160 Lokeren 09 340 50 51/56 veva.van.acker@lokeren.be

Technische fiche

Klokkengieters: 
49 Horacantus (1955-1956)
Aantal klokken: 
49
Totaal gewicht: 
16790
Basklok: 
3.660 (bes)
Toonaard: 
c1 (do)
Besturing automatisch spel: 
elektromagnetisch systeem
Speelfrequentie automaat: 
elk kwartier
Repertoire automaat: 
composities van de beiaardier
Bespelingen: 
wo 11-12 u
Zomerconcerten: 
wo 20-21u (juli-aug.)
Beiaardier: 
Tom Van Peer
Eigenaar: 
stadsbestuur