Sint-Leonarduskerk

Geschiedenis van de beiaard van Zoutleeuw

Technische fiche

Klokkengieters: 
Horacantus (1963)
Aantal klokken: 
39
Totaal gewicht: 
1225
Basklok: 
140 (e2)
Toonaard: 
e2 (mi)
Automatisch spel: 
elektromagnetisch systeem
Speelfrequentie automaat: 
elk kwartier
Repertoire automaat: 
geestelijke en wereldlijke liederen, seizoensgebonden
Bespelingen: 
zo 16-17 u (juli-aug.) en op feestdagen
Zomerconcerten: 
geen
Beiaardier: 
Noël Reynders-Jammaers, Hendrik Reynders en Frederik Reynders
Eigenaar: 
kerkbestuur